Tag

dấu hiệu bệnh đậu mùa khỉ

Bệnh do virus Marburg có lây qua quan hệ tình dục?

Quá trình lây truyền bệnh do virus Marburg Bằng chứng được thu thập cho đến nay cho thấy dơi Rousettus aegyptiacus được coi là vật chủ tự nhiên của virus Marburg. Khỉ xanh châu Phi (Cercopithecus aethiops) nhập khẩu từ Uganda là nguồn lây bệnh cho người trong đợt bùng phát Marburg đầu tiên. Sau đó, việc truyền virus từ…