Tag

máy tính không kết nối được Internet

Làm gì khi máy tính không kết nối được Internet?

Ngày nay, wifi hoặc internet đã phát triển cùng với xã hội loài người. Chúng ta có thể kết nối với nhau bất kì mọi nơi nhờ internet. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết xử lý khi máy tính không kết nối được Internet. Hôm nay, chia sẻ mẹo hay xin hướng dẫn cách kiểm tra khi máy tính…