Tìm hiểu về sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền

Mẹo Hay

Tìm hiểu về sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền

Sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền là những sở hữu về trí tuệ liên quan đến những sản phẩm có nguồn gốc từ tinh thần sáng tạo của con người. Cũng như các sản phẩm khác thì sở hữu trí tuệ cũng được nhà nước bảo hộ về pháp lý. Những vi phạm về sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền cũng được xử lý như các loại vi phạm pháp luật khác. Sau đây là một số thông tin về sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền giúp mọi người hiểu hơn về dạng sở hữu trí tuệ này.

sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyềnsáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền

Sáng chế

Sáng chế là bằng độc quyền sáng chế được cấp phép cho phát minh của bạn. Sáng chế mới có thể là một cách mới để thực hiện một công việc nào đó hoặc cũng có thể là một giải pháp kỹ thuật mới đưa ra để giải quyết một vấn đề nào đó. Để được cấp bằng sáng chế thì phát minh của bạn phải đáp ứng được một số nhu cầu xác định.

Luật pháp Việt Nam đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ khi đó là phát minh đầy đủ trên lý thuyết và có ứng dụng thực tế. Thời gian bảo hộ cho một bằng sáng chế ở Việt Nam là 20 năm. Khi được bảo hộ độc quyền sáng chế thì bất cứ một công việc nào đó mà có liên quan đến phát minh của bạn đều phải được thực hiện nếu có sự đồng ý của bạn. Nếu các nhân hay tổ chức nào vi phạm thì đều bị tòa án xử lý theo phép luật.

sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyềnsáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền

Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa

Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa cung cấp cho chủ sở hữu quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của mình để nhận biết hàng hóa của mình hoặc ủy nhiệm cho người trả tiền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đó. Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa rất rộng. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là một tư, cụm từ… cũng có thể là các bản vẽ, biểu tượng 3d…. Các dấu hiệu như màu sắc, mùi hương… được sử dụng như các dấu hiệu để phân biệt.

Bản quyền

Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý được cấp cho những người sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật và được pháp luật Việt Nam bảo hộ.

Bản quyền được hiểu là quyền lợi về tinh thần và kinh tế. Về tinh thần thì các tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn nguyên vẹn giá trị khi được xuất bản hoặc sử dụng. Người được ủy quyền sử dụng có trách nhiệm bảo toàn nguyên vẹn nội dung không được bóp méo dưới mọi hình thức, đảm bảo cho uy tín của tác giả.

Về kinh tế tác giả có mọi quyền sáng tác phần tiếp theo, trình diễn suất bản tác phẩm….Luật bản quyền có giá trị không giới hạn về số năm.

Đánh Giá Bài Viết

Xem thêm  Ra đường cần phải biết mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với xe máy

No Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *